artykuł nr 1

Uchwała Nr 28/XXXVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok