artykuł nr 1

Uchwała Nr 26/XXXVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.