artykuł nr 1

Uchwała Nr 25/XXXVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok