artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/XXXV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 r.