artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/XXXV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego