artykuł nr 1

Uchwała Nr 10/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy Rędziny