artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.141.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2032