artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.86.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.