artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017

Załączniki:
zal do RG-101-XXXI-20161,005 KB
RG-101-XXXI-201667 KB