artykuł nr 1

Uchwała Nr 98/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Załączniki:
RG-98-XXXI-201672 KB