artykuł nr 1

INFORMACJA

Informujemy, że funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Rędziny pełni Pan Stanisław Rorat. Kontakt: urz-240415-1@pkw.gov.pl