artykuł nr 1

Geoportal

Dane przestrzenne dotyczące aktów planowania przestrzennego Gminy Rędziny (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) prezentowane są na stronie geoportalu:

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – otwórz https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=5042CC08481AE

- Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego - otwórz https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=51A61331481AF

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych aktów prawnych, w tym również link do pobrania pliku APP, dostępne są po wybraniu narzędzia  i kliknięciu w obszar, o którym ma zostać sprawdzona informacja. 

Rejestry obydwu zbiorów danych wraz możliwością pobrania składowych plików APP (pliki geotiff, legendy oraz uchwały), zbiorów danych oraz ich metadanych, dostępne są po kliknięciu w poniższe odnośniki:

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – wyświetl rejestr https://polska.geoportal2.pl/gminy/redziny/mpzpapp/rejplan.html

- Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego – wyświetl rejestr

https://polska.geoportal2.pl/gminy/redziny

 

Dane graficzne aktów planowania przestrzennego udostępniane są ponadto do przeglądania w postaci usługi WMS, dostępnej pod adresem:  https://polska.geoportal2.pl/map/wmsmaps/redziny.php oraz do pobierania w postaci usługi WFS, dostępnej pod adresem: https://polska.geoportal2.pl/map/wmsmaps/redziny.php