artykuł nr 1

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Rudnikach