artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/25/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 roku"