artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/24/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Planu Mobilności dla Gminy Rędziny - Diagnoza Obaszarów Strategicznych oraz Planu Mobilności dla Gminy Rędziny - Plan Działania i Analizy transportu Publicznego w Zakresie Oszacowania Liczby Osób Korzystających z Komunikacji Autobusowej"