artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.17.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach