artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2021 ROKU (poniedziałek), O GODZ. 17.00, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH  UL. SZKOLNA 7, (SALA GIMNASTYCZNA)

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA RĘDZINY KOLONIA.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:

- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2022.

- PRZENIESIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z ROKU 2021

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!