artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU (CZWARTEK), O GODZ. 16:00, W BUDYNKU OSP RĘDZINY, UL. SZKOLNA 1, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY KOLONIA TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!