artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie