artykuł nr 1

Ogłoszenie

12 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu,
w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

  1. Sprawozdanie z przygotowania budżetu na rok 2018.
  2. Sprawdzenie wniosków złożonych do projektu budżetu.
  3. Przygotowanie planu pracy na rok 2018.
  4. Sprawy różne.