artykuł nr 1

Ogłoszenie

W DNIU 25 WRZEŚNIA 2017 ROKU (poniedziałek),O GODZ. 17,00, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ, UL. SREBRNA, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA.
TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:
- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
  FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2017.
- SPRAWY RÓŻNE.