artykuł nr 1

Posiedzenie komisji rewizyjnej

odbędzie się 15 września 2017 r. o godz. 17:00 w Hali Sportowej w Rędzinach