artykuł nr 1

11 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę   na dzień 10 lipca 2017 roku  (tj. poniedziałek ) na godz. 1500 na  11 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu,  które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek  posiedzenia:

--------------------------------- 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.

2.Sprawy różne.

 Przewodnicząca  Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

  Lidia Warwasińska