artykuł nr 1

Porozumienie

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Rędziny realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów.

Załączniki:
PorozumienieMB