artykuł nr 1

Informacja

Wójt Gminy Rędziny uprzejmie informuje, że w związku z rezygnacją firmy: Paź Bogusław AUTO-ZŁOM, Usługi Pogrzebowe „EDEN” na wykonanie zadania pn: „odbiór, demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny”, w roku bieżącym w/w projekt nie zostanie zrealizowany. Jednocześnie informuję, że wszystkie wnioski złożone w 2016r. na odbiór lub demontaż azbestu zostaną ponownie uwzględnione w I kwartale 2017r. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Załączniki:
Informacja354 KB