artykuł nr 1

Informacja

o trybie postępowania w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Kościelec Lotnisko, gmina Rędziny

Załączniki:
InformacjaMB