artykuł nr 46

zarządzenie nr 0050.8.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12.01.2023 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2023 roku w zakresie:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”.

Załączniki:
0050.8.2023 MB
artykuł nr 47

zarządzenie nr 0050.7.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12.01.2023 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2023 roku w zakresie:

„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”

Załączniki:
0050.7.2023 MB
artykuł nr 48

zarządzenie nr 0050.5.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 03 stycznia 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku w zakresie :

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”.

Załączniki:
0050.5.2023 MB
artykuł nr 49

zarządzenie nr 0050.4.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 03.01.2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku w zakresie:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
0050.4.2023 MB