artykuł nr 36

zarządzenie nr 0050.50.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2023 roku w zakresie:

A. Turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy w okresie ferii letnich

B.   Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Załączniki:
0050.50.2023 MB
artykuł nr 37

zarządzenie nr 0050.49.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 marca 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku

Załączniki:
0050.49.2023 MB
artykuł nr 38

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. obsługi rady i kadr

Załączniki:
informacja 185 KB
Ogłoszenie 200 KB
artykuł nr 39

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. obsługi rady i kadr

Załączniki:
Informacja o wynikach I etapu 27 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 40

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny przy użyciu emulsji i grysu przy średniej głębokości ubytków od 2 do 6 cm.