artykuł nr 1

Ogłoszenie

KONKURS OFERT na wykonanie następującej usługi :

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Rędziny

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2023/2024

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Budowa drogi gminnej ulica Wiznera w Rędzinach

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach