artykuł nr 31

zarządzenie nr 0050.8.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17.01.2020  roku
w  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2020 roku w zakresie : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg 0050.22.2020 401 KB
zwg 0050.18.2020 525 KB
zwg 0050.13.2020 948 KB
Druk oferty 246 KB
zwg 0050.8.2020 MB
artykuł nr 32

zarządzenie nr 0050.7.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2020 r.

w  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2020 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

artykuł nr 33

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych ramach zadania inwestycyjnego pn. :  „Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny”  – wg formuły : zaprojektuj i zbuduj

artykuł nr 34

Wolne stanowisko pracy w LGD

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”  z siedzibą w Mykanowie ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów ogłasza konkurs na stanowisko

Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy  (umowa o pracę na okres próbny 3-ech miesięcy, następnie umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie 375 KB