artykuł nr 1

Ogłoszenia o naborze dla partnera

Gmina Rędziny ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 11.

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze 215 KB
Ogłoszenie 986 KB
artykuł nr 2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie następującej usługi:

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rędziny w 2020r.

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku 367 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 626245-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą domową oraz członków ich rodzin z terenu gminy Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie 390 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Podinspektora ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych