artykuł nr 1

Uchwała Nr 102/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2017