artykuł nr 1

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca"

42-242 Rędziny ul. Działkowiczów 3

telefon: 513-178-666

email: darserca.redziny@wp.pl