artykuł nr 1

Uchwała Nr 103/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017 - 2022