artykuł nr 1

Jednostki organizacyjne

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

z/s w Rudnikach
ul. Dworcowa nr 8
42-240 Rudniki
tel/fax (034) 32–79-588

kierownikgzk@redziny.pl


Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rędzinach

ul. Mickiewicza nr 7
42-242 Rędziny
tel (034) 32-79-443

zgmik@redziny.pl


Gminny Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka

ul. Mickiewicza nr 7
42-242 Rędziny
tel/fax (034) 32-79-998

gok@redziny.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza nr 7
42-242 Rędziny
tel/fax (034) 32-01-015

gops@redziny.pl