artykuł nr 1

Uchwała Nr 55/LVII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 października 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-55-LVII-2018 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 106/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie Statutu Gminy Rędziny