artykuł nr 1

Uchwała Nr 417/LXVII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 19 grudnia 2023

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rędziny i Konin w gminie Rędziny

Załączniki:
Wyniki RG-417-LXVII-2023 479 KB
RG-417-LXVII-2023 672 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 416/LXVII/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego Posiłek w szkole i domu" Gminy Rędziny na lata 2024-2028

Załączniki:
Wyniki RG-416-LXVII-2023 481 KB
RG-416-LXVII-2023 143 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 415/LXVII/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 19 grudnia 2023
w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Rędziny do indywidualnego określania szczegółowych
warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Załączniki:
Wyniki RG-415-LXVII-2023 482 KB
RG-415-LXVII-2023 158 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 414/LXVII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 19 grudnia 2023
w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2024

Załączniki:
Wyniki RG-414-LXVII-2023 482 KB
RG-414-LXVII-2023 146 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 413/LXVII/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 19 grudnia 2023

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

Załączniki:
Wyniki RG-413-LXVII-2023 482 KB
RG-413-LXVII-2023 167 KB