artykuł nr 1

Uchwała Nr 408/LXVI/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 listopada 2023r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rędziny do roku 2026
z perspektywą do 2030 roku”.

Załączniki:
Wyniki RG-408-LXVI-2023 480 KB
RG-408-LXVI-2023 142 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 407/LXVI/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 listopada 2023

w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2023.

Załączniki:
RG-407-LXVI-2023 476 KB
Wyniki RG-407-LXVI-2023 481 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 406/LXVI/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w Gminie Rędziny

Załączniki:
RG-406-LXVI-2023 235 KB
Wyniki RG-406-LXVI-2023 480 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 405/LXVI/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XUV/19/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 nr 153 poz. 2493)

Załączniki:
RG-405-LXVI-2023 144 KB
Wyniki RG-405-LXVI-2023 483 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 404/LXVI/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Załączniki:
RG-404-LXVI-2023 MB
Wyniki RG-404-LXVI-2023 481 KB