artykuł nr 1

Uchwała Nr 397/LXV/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rędziny

Załączniki:
Wyniki 397-LXV-2023 483 KB
RG-397-LXV-2023 246 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 396/LXV/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
Wyniki 396-LXV-2023 483 KB
RG-396-LXV-2023 157 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 395/LXV/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 31 października 2023r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 do 2027r.

Załączniki:
Wyniki 395-LXV-2023 483 KB
RG-395-LXV-2023 147 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 394/LXV/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032

Załączniki:
Wyniki 394-LXV-2023 484 KB
RG-394-LXV-2023 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 393/LXV/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rędziny na rok 2023

Załączniki:
Wyniki 393-LXV-2023 483 KB
RG-393-LXV-2023 MB