artykuł nr 1

Uchwała Nr 392/LXIV/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej w zakresie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
Wyniki głosowania 479 KB
RG-392-LXIV-2023 208 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 391/LXIV/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032

Załączniki:
Wyniki głosowania 480 KB
RG-391-LXIV-2023 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 390/LXIV/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 12 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rędziny na rok 2023

Załączniki:
Wyniki głosowania 479 KB
RG-390-LXIV-2023 MB