artykuł nr 1

Uchwała Nr 389/LXIII/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 września 2023 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032

artykuł nr 2

Uchwała Nr 388/LXIII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rędziny na rok 2023