artykuł nr 1

Uchwała Nr 387/LXII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 sierpnia 2023 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Załączniki:
RG-387-LXII-2023 352 KB
Wyniki RG-387-LXII-2023 483 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 386/LXII/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rędziny Kolonia

Załączniki:
RG-386-LXII-2023 403 KB
Wyniki RG-386-LXII-2023 483 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 385/LXII/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rędziny Okupniki

Załączniki:
RG-385-LXII-2023 317 KB
Wyniki RG-385-LXII-2023 482 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 384/LXII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Załączniki:
RG-384-LXII-2023 385 KB
Wyniki RG-384-LXII-2023 483 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 383/LXII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny

Załączniki:
RG-383-LXII-2023 550 KB
Wyniki RG-383-LXII-2023 483 KB