artykuł nr 1

Uchwała Nr 366/LIX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Okupniki

artykuł nr 2

Uchwała Nr 365/LIX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Wyrazów

artykuł nr 3

Uchwała Nr 364/LIX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Kolonia

artykuł nr 4

Uchwała Nr 363/LIX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marianka Rędzińska

artykuł nr 5

Uchwała Nr 362/LIX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 marca 2023 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec