artykuł nr 1

Uchwała Nr 344/LVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2057 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 2

Uchwała Nr 343/LVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

artykuł nr 3

Uchwała Nr 342/LVI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku

artykuł nr 4

Uchwała Nr 341/LVI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr 340/LVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032