artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 313/LIV/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 08.11.2022
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec

Załączniki:
RG 313.LIV.2022 MB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 312/LIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 08 listopada 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach

Załączniki:
RG 312.LIV.2022 MB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 311/LIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 08.11.2022
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

Załączniki:
RG 311.LIV.2022 724 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 310/LIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 08.11.2022

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
RG 310.LIV.2022 297 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 309/LIV/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 08.11.2022

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
RG 309.LIV.2022 433 KB