artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 304/LII/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2022r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Załączniki:
RG 304.LII.2022 71 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 303/LII/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Załączniki:
RG 303.LII.2022 MB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 302/LII/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok

Załączniki:
RG 302.LII.2022 MB