artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 289/L/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Rędziny za 2021 rok

Załączniki:
RG 289.L.2022 37 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 288/L/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania

Załączniki:
RG 288.L.2022 23 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 287/L/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2021 r

Załączniki:
RG 287.L.2022 29 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 286/L/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Załączniki:
RG 286.L.2022 MB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 285/L/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok

Załączniki:
RG 285.L.2022 MB