artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 282/XLVIII/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Załączniki:
RG-282-XLVIII-2022 11 MB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 281/XLVIII/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 kwietnia 2022

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok

Załączniki:
RG-281-XLVIII-2022 11 MB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 280/XLVIII/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jedno­stek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział w działaniach ra­towniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach