artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 273/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy

Załączniki:
RG-273-XLVI-2022 MB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 272/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy

Załączniki:
RG-272-XLVI-2022 MB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 271/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r

Załączniki:
RG-271-XLVI-2022 MB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 270/XLVI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa
na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

Załączniki:
RG-270-XLVI-2022 314 KB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 269/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2022r

Załączniki:
Zalacznik 235 KB
RG-269-XLVI-2022 MB