artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 278/XLVI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Załączniki:
RG-278-XLVI-2022 10 MB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 277/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok

Załączniki:
RG-277-XLVI-2022 11 MB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 276/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rędzinach

Załączniki:
RG-276-XLVI-2022 MB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 275/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.

Załączniki:
RG-275-XLVI-2022 MB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 274/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy

Załączniki:
RG-274-XLVI-2022 MB